Oldalunkon sütiket ("cookie") használunk, amellyel kapcsolatban kérjük tekintse át a Süti Tájékoztatónkat.

Magyar Suzuki Zrt. Ügyfélszolgálat - Rövid Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő

 

Adatkezelő a Magyar Suzuki Zrt. (2500 Esztergom Schweidel J. u. 52/A., "SUZUKI" vagy "mi"). A SUZUKI adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, akinek az elérhetősége: privacy@suzuki.hu

 

 

 

Adatkezelési célok és jogalap

 

1. Ügyfélszolgálati ügyintézés: Ha kapcsolatba lép velünk, felhasználjuk személyes adatait, hogy válaszolni tudjunk az Ön kérdéseire vagy kezelni tudjuk az Ön kérelmeit, igényeit vagy panaszait, valamint hozzáférést biztosítsunk Önnek az ügyfélszolgálati szolgáltatásokhoz és Önt ezzel összefüggésben azonosítani tudjuk. Azért kezeljük az Ön személyes adatait, mivel jogos érdekünk áll fenn az Ön felhasználói és ügyfél igényeinek kielégítése és panaszainak kezelése és rendezése vonatkozásában, továbbá a kapcsolódó jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelme céljából.

 

 

2. Telefonos hangrögzítés: Ha Ön telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül lép velünk kapcsolatba, az ügyfélszolgálatunk részére beérkező telefonos hívás - az Ön hozzájárulásával - rögzítésre kerül. Ön a hozzájárulását azzal adja meg, ha a beszélgetést telefonos ügyintézőnkkel megkezdi. Ha a telefonos beszélgetés rögzítéséhez nem adja hozzájárulását, kérjük, hogy a beszélgetést ne kezdje meg és megkeresését az auto.suzuki.hu/ugyfelszolgalat weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével küldje el részünkre.

 

 

 

Adattovábbítás címzettje(i)

 

Az Ön adataihoz a SUZUKI szervezetén belül az After-Sales osztály, Belföldi értékesítési osztály, HR osztály, Pótalkatrész osztály és a Jogi és Compliance osztály férhet hozzá. Az Ön adatait szükség esetén megosztjuk a panaszában vagy igényében megjelölt magyarországi márkakereskedővel, illetőleg műszaki panasz jellegű esetén a SUZUKI anyavállalatával, a Suzuki Motor Corporationnel (Japán). Amennyiben adatait az EGT-n kívüli államba szükséges továbbítanunk, azt minden esetben a megfelelő garanciák mellett végezzünk, hogy megőrizzük az adatai biztonságát.

 

 

 

Az Ön jogai, és különösen a tiltakozáshoz való jog

 

Ön jogosult tájékoztatást kérni tőlünk az Önről kezelt személyes adataival kapcsolatban, kérheti azok helyesbítését, meghatározott keretek között azok törlését, másolatot kérhet ezen adatokról, illetve részben kérheti azok kezelésének korlátozását.

 

 

 

ÖN BÁRMIKOR JOGOSULT INGYENESEN TILTAKOZNI AZ ADATKEZELÉS ELLEN, LEHETSÉGES AZONBAN, HOGY EBBEN AZ ESETBEN NEM TUDJUK BIZTOSÍTANI SZOLGÁLTATÁSAINKAT AZ ÖN RÉSZÉRE.
Teljes tájékoztató További információért kérjük, olvassa el a SUZUKI Ügyfélszolgálati Teljes Adatkezelési Tájékoztatóját.

Magyar Suzuki Zrt. Ügyfélszolgálati - Teljes Adatkezelési Tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató az SUZUKI Ügyfélszolgálat részét képező szolgáltatások nyújtása során és azzal összefüggésben történő adatkezelésekkel kapcsolatos információkat tartalmazza teljes egészükben.

Az Adatkezelő

 

Adatkezelő a Magyar Suzuki Zrt. (2500 Esztergom Schweidel J. u. 52/A., "SUZUKI" vagy "mi")

 

 

 

Adatkezelési célok

 

Az adatkezelés célja a SUZUKI Ügyfélszolgálat biztosítása, az alábbiak szerint:

 

1. Ha kapcsolatba lép velünk, felhasználjuk személyes adatait, hogy válaszolni tudjunk az Ön megkeresésére és kezelni tudjuk az Ön kérelmeit, igényeit vagy panaszait - szükség esetén a panaszában, igényében megjelölt magyarországi márkakereskedőnk, márkaszervizünk útján -, valamint hozzáférést biztosítsunk Önnek az ügyfélszolgálati szolgáltatásokhoz és Önt, mint ügyfelünket ezzel összefüggésben azonosítani tudjuk. Műszaki jellegű panaszok és igények kivizsgáláshoz szükséges esetekben az Ön gépjármű adatait a Suzuki anyavállalata, a Suzuki Motor Corporation részére továbbítjuk, hogy támogatást kapjunk a panaszok és igények megválaszolásában és megfelelő rendezésében.

 

2. Ha Ön telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül lép velünk kapcsolatba, az ügyfélszolgálatunk részére beérkező telefonos hívások rögzítésre kerülnek, ha ahhoz Ön hozzájárulását adja. Ön a hozzájárulását azzal adja meg, ha a beszélgetést telefonos ügyintézőnkkel megkezdi. Az ügyfélszolgálat részére beérkező, megkeresést vagy panaszt tartalmazó hívások pontos idejét és tartalmát a hívó fél hozzájárulásával annak igazolására rögzítjük, hogy az operátor a hívást a Suzuki minőségbiztosítási követelményeinek megfelelően kezelte, illetve azért, hogy a hangfelvétel rögzítésével az esetelegesen előforduló ügyfél reklamációk ellenőrzésekor igazolható legyen az ügyfél megkeresésének, igényének vagy egyéb panaszának pontos tartalma.

 

 

 

A kezelt személyes adatok köre

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célokból az ügyfélszolgálat, illetve az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása érdekében az Ön alábbi személyes adatait kezeljük:

 

• Személyazonosító adatok: név, úgymint titulus, vezetéknév, keresztnév, cégnév, amelyeket az ügyfélszolgálati ügyintézés érdekében a részünkre megad

 

• Kapcsolattartási adatok: lakcím (irányítószám, helység, cím) amennyiben a megkeresés szempontjából szükséges, pl. tartozék katalógus megküldése postai úton, telefonszám, e-mail cím, amelyeket az ügyfélszolgálati ügyintézés érdekében a részünkre megad;

 

• Gépjármű adatok: gyártmány, modell, alvázszám, évjárat, a gépjárművét értékesítő márkakereskedés vagy a megkeresés kapcsán érintett márkaszerviz neve, a gépjárműve aktuális kilométeróra-állása;

 

• Az érdeklődés tárgyának leírása

 

• Panasz, igény tartalma, hibaleírás

 

• Ügyfélszolgálati beszélgetések hanganyaga: a rögzített hanghívás (az ügyfélszolgálat által javasolt megoldás), a hívó fél, a hívott fél, a hívás pontos ideje, a hívás hossza, a hívás kezelésének (tárolásának, tömörítésének) módja és megőrzési státusza, hívás kategória, a hívás tárgya.

 

 

Ezen adatok kezelése szükséges ahhoz, hogy Önt azonosítsuk, Önnel kapcsolatba lépjünk, illetve az Ön részére az ügyfélszolgálatunkon keresztül szolgáltatást nyújtsunk. Az adatok megadása önkéntes, azonban ezek hiányában nem leszünk képesek az ügyfélszolgálaton keresztül szolgáltatást nyújtani Önnek, vagy panaszait, kérelmeit kezelni. Ha a telefonos beszélgetés rögzítéséhez nem adja hozzájárulását, kérjük, hogy a beszélgetést ne kezdje meg és megkeresését az auto.suzuki.hu/ugyfelszolgalat weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével küldje el részünkre.

 

Azon személyes adatokat, vagy bármely más adatot, amelyeket Ön megad a részünkre, de a kezelésére nem vagyunk jogosultak (pl. az ügyfélszolgálati ügyintézéshez nem szükséges adatok) a megfelelő módon töröljük vagy anonimizáljuk. Ilyen esetben előfordulhat, hogy nem tudjuk az ügyfélszolgálaton keresztül szolgáltatásainkat Önnek nyújtani, vagy panaszait, kérelmeit kezelni, amely tényről azonban értesítjük Önt.

 

 

Adatkezelési jogalapok

 

A fent jelzett adatkezelési célok alapján az alábbi jogalapokra támaszkodunk:

 

• Az ügyfélszolgálat részére beérkező hívások rögzítésével kapcsolatosan az Ön hangfelvétel készítéséhez adott hozzájárulására támaszkodunk (a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja és a Ptk 2:48. § (1) bek. alapján) ("Hozzájárulás"). Ön a hozzájárulását azzal adja meg, ha a beszélgetést telefonos ügyintézőnkkel megkezdi.

 

• Az Ön kérdéseire vagy kérelmeivel kapcsolatos válaszadással, igények és panaszok kezelésével, továbbá jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelmével kapcsolatosan az adatkezelés SUZUKI jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges az Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 EU Rendelet) 6. Cikk (1) bekezdés f) pontja alapján ("Jogos Érdek Jogalap").

 

 

Az alábbi célokból, az alábbi személyes adatok kategóriáit a következő jogalapokon kezeljük:

 

 

Adatkezelési cél Kezelt személyes adatok kategóriái Jogalap
Az Ön hozzájárulásával az ügyfélszolgálat részére beérkező, panaszt tartalmazó hívások pontos idejét és tartalmát rögzítjük annak igazolására, hogy az operátor a hívást a Suzuki minőségbiztosítási követelményeinek megfelelően kezelte, illetve azért, hogy a hangfelvétel rögzítésével az esetelegesen előforduló ügyfél reklamációk ellenőrzésekor igazolható legyen az ügyfél panaszának pontos tartalma.

 

Személyazonosító adatok

Kapcsolattartási adatok

Gépjármű adatok

Az érdeklődés tárgyának leírása

Panasz, igény tartalma, hibaleírás

Ügyfélszolgálati beszélgetések hanganyaga

 

Hozzájárulás
Ügyfélszolgálati ügyintézés keretében kérdések megválaszolása, kérelmek és panaszok kezelése és rendezése és jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme céljából.

 

Személyazonosító adatok

Kapcsolattartási adatok

Gépjármű adatok

Az érdeklődés tárgyának leírása

Panasz, igény tartalma, hibaleírás

 

Jogos Érdek Jogalap
Az ügyfélszolgálati ügyintézés keretében felvett műszaki jellegű hibajelentések, panaszok és igények kivizsgáláshoz szükséges esetekben az Ön gépjármű adatait a Suzuki anyavállalata, a Suzuki Motor Corporation részére továbbítjuk, hogy támogatást kapjunk a panaszok, kérések, igények, kérdések megválaszolásában és rendezésében és azért, hogy az ilyen jellegű panaszokat a Suzuki vállalatcsoport világszerte tudja kezelni.

Gépjármű adatok

Panasz, igény tartalma

Jogos Érdek Jogalap

 

 

 

 

Jogos érdek és érdekmérlegelés

 

SUZUKI az adatkezelést megelőzően elvégezte azon érdekmérlegelési teszteket, ahol a személyes adatok kezelése során SUZUKI valamely jogos érdekre támaszkodik. Az érdekmérlegelés során SUZUKI figyelembe vette a belső szervezeti felépítését, belső működési előírásait és követelményeit, az ügyfélszolgálattal kapcsolatban nyújtott szolgáltatások jellegét, célját, a szolgáltatásnyújtás során kezelt személyes adatok körét, jellegét, típusát, valamint a várható adatok mennyiségét és az érintettek várható számosságát, valamint a tervezett adatkezelés hatását az érintettek jogaira és szabadságaira nézve.

 

Az elvégzett érdekmérlegelési tesztek alapján SUZUKI álláspontja, hogy a tervezett adatkezelések nem sértik aránytalanul az Ön jogait és szabadságait, így SUZUKI az adatkezelések során a jogos érdekére megalapozottan támaszkodik.

 

Adatkezelési tevékenység Érdekmérlegelési teszt
Panaszok, igények kezelése és jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme Jogos érdekünkben áll ügyfeleink és kapcsolattartóik igényeinek kielégítése, valamint a benyújtott, esetlegesen a márkakereskedőinket érintő panaszok kezelése. Ez magában foglalja azt is, hogy a megadott személyes adatokat, amennyiben szükséges, a panasszal vagy igényével érintett magyarországi márkakereskedővel, vagy magyarországi külsős szolgáltatóinknak, így ügyvédeknek tesszük hozzáférhetővé, akik támogatnak minket a panaszok, kérések, (jogi) igények, kérdések megválaszolásában és rendezésében. Az ügyfél racionálisan számolhat vele, hogy a kérdései megválaszolása és az ilyen igények rendezése és kezelése szükségessé teszi a személyes adatai kezelését, illetve panaszában vagy igényében azért jelöli meg a márkakereskedőt, hogy a panasza vagy igénye rendezésébe az ilyen márkakereskedőt bevonjuk és az ügyfél igényét ezáltal rendezni tudjuk. Műszaki jellegű panaszok és igények kivizsgáláshoz szükséges esetekben az Ön gépjármű adatait a Suzuki anyavállalata, a Suzuki Motor Corporation részére továbbítjuk, hogy támogatást kapjunk műszaki jellegű kérdések megválaszolásában, továbbá az ilyen jellegű panaszok, igények rendezésében. Az ilyen típusú technikai igények rendezése - az ügyfél által is elvárhatóan - szükségessé teszi a gépjármű adatainak ismeretét, azonban az érintett személyazonosító és kapcsolattartási adatai ilyenkor nem kerülnek továbbításra. Össztársadalmi érdek áll fenn a jármű- és közlekedésbiztonság fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatban, emiatt szükséges, hogy a műszaki jellegű panaszokat a Suzuki Motor Corporation világszerte azonosítani és kezelni tudja, hogy ezzel a műszaki hibajelenségeket világszerte megelőzzük és a közlekedés biztonságának fokozásához ezzel is hozzájáruljunk.

 

Ha kérdése van az elvégzett érdekmérlegelési teszttel kapcsolatban, kérjük, érdeklődjön az privacy@suzuki.hu email címen vagy lépjen kapcsolatba az adatvédelmi tisztviselőnkkel.

 

 

 

Az adatkezelés időtartama

 

Az ügyfélszolgálati szolgáltatások nyújtása során rögzített hívásokat legfeljebb 30 napig tároljuk. Az Ön ügyfélszolgálati érdeklődését egy évig őrizzük meg.

 

Ha az Ön megkeresése panaszt is tartalmaz, akkor a panaszt és az arról felvett jegyzőkönyvet és a panaszára adott válaszunk másolati példányát jogszabály alapján (A fogyasztóvédelemről szóló törvény 17/A §. (7) bekezdése alapján) öt évig őrizzük meg.

 

Az esetleges polgári jogi igényekre vonatkozó személyes adatokat a polgári jogi igények érvényesítésére nyitva álló elévülési időn belül, azaz az ötödik év végéig őrizzük meg. Amennyiben hatósági vagy bírósági eljárás indul szolgáltatásunkkal összefüggésben, úgy személyes adatait az ilyen eljárás időtartama alatt, annak jogerős lezárásáig is tovább kezelhetjük.

 

 

 

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?

 

Az Ön adataihoz a SUZUKI szervezetén belül az After-Sales osztály és a Jogi és Compliance szervezet rendelkezik hozzáféréssel. Az Ön adatait szükség esetén megosztjuk a panaszában, igényében megjelölt magyarországi márkakereskedővel. E magyarországi Suzuki kereskedők listája itt érhető el:

 

• Autó: https://auto.suzuki.hu/markakereskedok,

 

• Motor: https://www.suzuki.hu/motor/hu/markakereskedok;

 

• Marine: https://www.suzuki.hu/marine/hu/markakereskedok.

 

 

Műszaki jellegű panasz vagy hibabejelentés esetén - ha annak rendezéséhez és kivizsgálásához ez szükséges - az Ön gépjármű adatait annak rendezése és kezelése érdekében továbbítjuk a SUZUKI anyavállalata, a Suzuki Motor Corporation (http://www.globalsuzuki.com/corporate/index.html) részére.

 

 

 

Milyen külföldi adattovábbítási garanciákat alkalmazunk?

 

Az Ön személyes adatait a magyar adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeljük, és az adatokat továbbítjuk az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) belül, valamint az EGT-n kívül található országokba, így a Suzuki anyacége, a Suzuki Motor Corporation részére Japánba. Amennyiben adatait az EGT-n kívüli államba szükséges továbbítanunk, azt az Európai Bizottság elfogadott megfelelőségi határozata alapján vagy például olyan szerződéses kötelezettségvállalás alapján tesszük, amely biztosítja, hogy az Ön személyes adataihoz hozzáféréssel rendelkező harmadik személy az Ön személyes adatai legalább olyan szintű védelemben részesíti, mint amilyenben az EGT-n belül részesülnek. Ezek hiányában, minden esetben a megfelelő garanciák mellett végezzük, hogy megőrizzük adatai biztonságát.

 

Ilyen garancia az általunk is életbe léptett, az Európai Bizottság által elfogadott általános adatvédelmi szerződési feltételek alkalmazása, amellyel kapcsolatban további információt az alábbi linken érhet el:

 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_hu

 

Ha Ön kéri az EGT-n kívülre továbbított személyes adatok vonatkozásában az SUZUKI által nyújtott garanciák leírását, vagy ha további információkra van szüksége ezekről, úgy kérjük, hogy forduljon hozzánk a jelen tájékoztató végén jelzett elérhetőségünkön vagy forduljon közvetlenül az adatvédelmi tisztviselőnkhöz a privacy@suzuki.hu e-mail címen.

 

 

 

Az Ön jogai

 

Önt az adatkezeléseinkkel összefüggésben az alábbi jogok illetik meg:

 

 

1. Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy személyes adataihoz hozzáférést kapjon. A hozzáférési jog többek között kiterjed az alábbi információkra is: az adatkezelés célja, a kezelt személyes adatok kategóriái, és azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. Ön jogosult másolatot kérni az adatkezelés alá eső személyes adatairól. További másolatok kérése esetén az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.

 

2. Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának függvényében Ön jogosult lehet arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, ideértve azok kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését is.

 

3. Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog): Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó személyes adatok törlését, amely esetben kötelesek vagyunk kérésének eleget tenni.

 

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérje a személyes adatai kezelésének korlátozását. Ilyen esetben az érintett adatokat megjelöljük, és azokat kizárólag csak meghatározott célokból kezelhetjük.

 

5. Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk.

 

6. Tiltakozáshoz való jog:

 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak általunk történő kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy nem kezelhetjük tovább az Ön személyes adatait. Amennyiben Önt megilleti a tiltakozáshoz való jog, és Ön gyakorolja ezen jogát, az Ön személyes adatait nem kezeljük tovább ilyen célokból. E jog gyakorlása nem jár költségekkel.

 

A fenti pontokban jelzett jogait úgy gyakorolhatja, hogy kapcsolatba lép velünk az első pontban jelzett elérhetőségeken vagy ha kapcsolatba lép az Adatvédelmi Tisztviselőnkkel.

 

7. Panaszhoz való jog: Ön jogosult továbbá a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogosult panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36-1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

 

 

 

Adatvédelmi tisztviselő

 

SUZUKI adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, akinek az elérhetősége: privacy@suzuki.hu

VISSZA AZ OLDAL TETEJÉRE